Przedszkole eko w Sianowie
Żłobek Gminny "Skrzat" w Sianowie

ul. Słowackiego 3
76-004 Sianów

Tel/fax. (094) 318-52-94
przedszkole.sianow@wp.pl

Czwartek 23. Listopada 2017
Imieniny: Adeli, Felicyty i Klemensa

Przedszkole gminne w Sianowie

Dziecko a dobre maniery

Uprzejmość – trudna to sztuka, lecz czasu na nią nie szkoda.

Za nią cię spotka nagroda, choćbyś jej nawet nie szukał.”

                                                               Ch. Perrault

Świat, w którym żyjemy pełen jest różnych zasad i reguł, które maluch a później dorosły już człowiek będzie musiał przestrzegać. Dlatego właśnie dziecko już w wieku przedszkolnym musi poznać normy i zasady zachowania, które obowiązują w danej grupie i społeczności. Zasady muszą być jasne, zrozumiałe dla dziecka i konsekwentnie wprowadzane w życie. Tylko wtedy świat dziecka będzie uporządkowany i przewidywalny. Prawdą jest, że dziecko posiada wrodzone cechy, lecz od najmłodszych lat uczy się i naśladuje najbliższe mu otoczenie. Dziecko jako doskonały obserwator bardzo szybko zorientuje się zarówno w tych dobrych jak i złych stronach dorosłych. Maluchowi bardzo ciężko jest zrozumieć, gdy ktoś postępuje niekonsekwentnie. Dlaczego coś wolno robić dorosłym a jemu nie i dlaczego jest za to karany?

Wychowując dziecko najważniejsze u rodziców są trzy cechy: dyscyplina wewnętrzna, miłość, konsekwencja. Dzięki nim, dziecko nie będzie uciążliwe dla otoczenia. 

Bardzo ważne jest wpajanie od najmłodszych lat podstawowych form grzecznościowych, jak przywitanie czy ukłon ale równie ważne jest uczenie wypełniania pewnych obowiązków. Dziecko czuje się wtedy ważne i potrzebne, a dodatkowo kształtuje się w nim dyscyplina. Ważnym elementem wychowania jest uczenie dziecka od najmłodszych lat zachowania się przy stole, uszanowanie zasad panujących w danym otoczeniu. Dziecko jako istota żyjąca w społeczeństwie musi wiedzieć, że każde środowisko rządzi się swoimi prawami. O ile w kinie może jeść popcorn i pić sok tak w teatrze musi zachowywać się inaczej. 

Wyjście na plac zabaw, czy zabawa z innymi dziećmi również musi być poprzedzona dokładnym wytłumaczeniem, że nie wolno zabierać zabawek itd.

 Wpajajmy dzieciom zasady zachowania wobec innych. Dziecko powinno wiedzieć, że nie należy w określonych miejscach hałasować, że powinno się szanować roślinność, że nie wolno niszczyć rzeczy swoich i innych. Rozmawiając przy dzieciach, nauczymy je, aby nie przerywało starszym i nie wtrącało się nie pytane.

           Jeśli się dziecko wydało na świat, trzeba za nie odpowiadać, przekazać mu swoje doświadczenia, dać mu możliwie najlepszą naukę. Dobre wychowanie i dobre maniery wyniesione z domu stanowią cenną wartość, którą rodzice obdarzają swoje dzieci. Dzieci najlepiej i najszybciej uczą się przez naśladowanie. Z uporem więc i nie tracąc nadziei mówmy, czytajmy dzieciom o dobrych manierach, a przede wszystkim zawsze bądźmy dla nich najlepszym przykładem i wzorem do naśladowania. 

Poniższe treści niech będą przypomnieniem zasad savoir vivre, które dzieci przestrzegają w naszym przedszkolu.

 Dobre maniery przedszkolaka

 W SALI  PRZEDSZKOLNEJ

 • witamy się z nauczycielką i innymi pracownikami przedszkola;
 • pomagamy sobie wzajemnie, troszczymy się o innych;
 • mówimy do siebie miłe słowa, aby nikomu nie sprawiać przykrości;
 • nie krzyczymy, mówimy umiarkowanym głosem;
 • używamy form grzecznościowych: „proszę”, „dziękuję”, a mówiąc słowo „przepraszam” podajemy rękę osobie, którą przepraszamy;
 • chodzimy po przedszkolu, a nie biegamy i nie skaczemy, ostrożnie poruszamy się po schodach trzymając się poręczy;
 • nie wychodzimy z sali bez zgody nauczycielki, zgłaszamy wyjście do toalety;
 • w czasie zabawy bawimy się wspólnie nie zabierając sobie zabawek; szanujemy wytwory pracy kolegów, np. układanki, budowle;
 • mówimy prawdę o zaistniałej sytuacji konfliktowej;
 • pomagamy koledze lub koleżance w różnych sytuacjach np. przy układaniu zabawek, ubieraniu się.
 • W wyznaczony w każdej grupie dzień,  można przynieść swoją jedną ulubioną zabawkę. Nie przynosimy zabawek militarnych jak pistolety, karabiny, miecze, szpady ...itd.;
 • nie przynosimy do przedszkola przedmiotów małych, np. ukrytych w kieszeni takich jak: monety, koraliki, gumy do żucia itp.;
 • czekamy na swoją kolej wypowiedzi, słuchamy, gdy mówią inni;
 • zgłaszamy nauczycielce lub innym pracownikom przedszkola wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu lub bezpieczeństwu dzieci;
 • zawiadamiamy nauczycielkę o zniszczonych zabawkach;
 • kończymy zabawę po usłyszeniu sygnału, reagujemy na sygnały ( np. tamburyna i in. instrumentów muzycznych) sygnalizujące nam polecenia: siadamy w kole, ustawiamy się w kole, ustawiamy się w pociąg itd.;
 • dokładnie sprzątamy zabawki i miejsca pracy (odkładamy przybory na wyznaczone miejsce, zasuwamy krzesełka);
 • zasłaniamy usta przy kichaniu i kasłaniu, używamy jednorazowych chusteczek higienicznych, a po użyciu wyrzucamy je do kosza;

PODCZAS POSIŁKU

 • kulturalnie zachowujemy się przy stole;
 •  nie rozmawiamy podczas spożywania posiłków;
 • używamy zwrotów grzecznościowych: „smacznego”, „proszę”, „dziękuję”;
 • próbujemy wszystkich potraw;
 • nie mówimy z pełnymi ustami;
 • staramy się poprawnie trzymać sztućce;

W SZATNI

 • układamy kapcie i buty na swojej półce w szatni;
 • wieszamy kurtkę na wieszaku, wkładamy na półki czapkę, szalik, rękawiczki;
 • dbamy o czystość i porządek na swoich półeczkach w szatni;
 • wchodząc do szatni z podwórka wycieramy dokładnie buty o wycieraczkę;
 • piasek z butów wysypujemy na podwórku, a nie w szatni na podłogę;
 • staramy się być jak najbardziej samodzielni – nie czekamy, aż ubierze/rozbierze nas rodzic lub pani w szatni;

W ŁAZIENCE

 •  po skorzystaniu z toalety spuszczamy wodę i myjemy ręce;
 • przed każdym posiłkiem i po przyjściu z dworu myjemy zawsze ręce  
 •  nie chlapiemy się wodą;
 • oszczędnie dozujemy mydło, oszczędzamy wodę;
 • nie podglądamy kolegów i koleżanek;

NA PLACU ZABAW

 • przestrzegamy zasad ostrożności w czasie zabawy w ogrodzie;
 • na zjeżdżalnie wchodzimy po schodkach, a nie po zjeżdżalni i zjeżdżamy z niej w pozycji siedzącej;
 • nie wynosimy piasku z piaskownicy i nie sypiemy się piaskiem;
 • sprzątamy po sobie zabawki wkładając je do pojemnika;
 •  zawiadamiamy nauczycielkę o zniszczonych zabawkach na placu zabaw;
 • reagujemy na wezwania nauczycielki i innych pracowników przedszkola;
 • śmieci wyrzucamy do kosza, a nie na ziemię;
 • nie niszczymy zieleni w ogrodzie przedszkolnym;