Przedszkole eko w Sianowie
Żłobek Gminny "Skrzat" w Sianowie

ul. Słowackiego 3
76-004 Sianów

Tel/fax. (094) 318-52-94
przedszkole.sianow@wp.pl

Czwartek 23. Listopada 2017
Imieniny: Adeli, Felicyty i Klemensa

Przedszkole gminne w Sianowie

Godziny pracy

PRZEDSZKOLE GMINNE W SIANOWIE

JEST CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZ.6.00-17.00


RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU GMINNYM W SIANOWIE

                    

6:00–8:30

Oferta wykraczająca poza podstawę programową wychowania przedszkolnego: Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci  służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne.
Zabawy organizowane przez nauczyciela z elementami adaptacji, integracji, wspierające uzdolnienia, zainteresowania.   
Zabawa ruchowa/ćwiczenia poranne, czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do śniadania
.

 8:30-9:00

Śniadanie.

9:00–11:30

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego, pobyt na powietrzu (organizowane i swobodne gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace w ogrodzie, spacery, wycieczki)
zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, obserwacja dzieci
zajęcia kompensacyjno- wyrównawcze
oddziaływania opiekuńczo- wychowawcze (wdrażanie do samoobsługi, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, kulturalnych zachowań społecznych, czynności porządkowe, higieniczne)zajęcia dodatkowe
.

11:30–12:00 Zupa- pierwsza część obiadu
12:00–14:00

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego: odpoczynek/ wyciszanie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie bajek i opowiadań, zabawy swobodne w sali lub na powietrzu przy niewielkim udziale nauczyciela, obserwacja dzieci,  zajęcia kompensacyjno- wyrównawcze,
oddziaływania opiekuńczo- wychowawcze (wdrażanie do samoobsługi, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, kulturalnych zachowań społecznych, czynności porządkowe, higieniczne)
.

14:00–14:30

II danie- druga część obiadu

14:30–17:00

Oferta wykraczająca poza podstawę programową wychowania przedszkolnego:
realizacja programów i koncepcji własnych,  zajęcia i zabawy organizowane przez nauczyciela wspierające uzdolnienia, zainteresowania, zajęcia dodatkowe, imprezy okolicznościowe, zajęcia sportowe
.