Przedszkole eko w Sianowie
Żłobek Gminny "Skrzat" w Sianowie

ul. Słowackiego 3
76-004 Sianów

Tel/fax. (094) 318-52-94
przedszkole.sianow@wp.pl

Wtorek 21. Listopada 2017
Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

Przedszkole gminne w Sianowie

Opłaty

Odpłatność za Przedszkole reguluje Uchwała NrXXXVII/290/2013 Rady Miejskiej w Sianowie

z dnia 23 września 2013r

w sprawie opłat za świadczenie udzielane przez Przedszkole Gminne w Sianowie

i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sianów.


NUMER KONTA PRZEDSZKOLA: 92 9317 1012 0051 0319 2000 0080


WPŁAT ZA PRZEDSZKOLE NALEŻY DOKONYWAĆ

DO 15-GO KAŻDEGO MIESIĄCA.

Po tym terminie naliczamy odsetki ustawowe.


Informujemy, iż  w naszej placówce istnieje możliwość dokonywania opłat za pomocą karty płatniczej.

Zachęcamy do korzystania z tej metody płatności.